Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūra

Projekta ietvaros SIA „BSM konsultanti” izstrādāja un ieviesa Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūrā Kvalitātes vadības sistēmu atbilstoši standartam LVS ES ISO 9001:2000.

Visā sadarbības laikā Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūra ir saskārusies ar SIA „BSM konsultanti” kā uzticamu un pretimnākošu partneri, kurš spēj iedziļināties klienta darbības specifikā, identificēt klienta neapzinātās vajadzības un piedāvāt piemērotus risinājumus šo vajadzību apmierināšanai. Konsultanti ir motivēti pakalpojuma augstākas efektivitātes sasniegšanai un spēj klientu motivēt sasniegt augstākus rezultātus.

SIA „BSM konsultanti” ir izveidojuši augsta līmeņa speciālistu komandu, ko vada profesionāla augstākā vadība.

Direktores p.i. Z. Daija