VAS Latvenergo filiāles Augstsprieguma tīkls darbojas visā Latvijā elektroenerģijas pārvades jomā.
Sadarbībā ar SIA BSM Konsultanti uzņēmumā tika pārveidota uzņēmuma vadības sistēma atbilstoši ISO 9001, ISO 14001 un OHSAS 18001 prasībām. Vadības sistēma ir sertificēta, ko apliecina Det Norske Veritas izdots sertifikāts.

Juris Kristapsons VAS Latvenergo filiāles
Augstsprieguma tīkls direktors