SIA „BSM konsultanti” veica iekšējo normatīvo aktu analīzi un iekšējo auditu Tūrisma attīstības valsts aģentūrā.

Sadarbojoties ar SIA „BSM konsultanti” speciālistiem pārliecinājāmies par viņu profesionalitātes līmeni un atsaucību, kā rezultātā ir aizsākts nozīmīgs darbs pie mūsu uzņēmuma iekšējo procesu sakārtošanas.

SIA „BSM konsultanti” veikums tiek augstu vērtēts, jo esam saņēmuši kompetentas atbildes un padomus uzņēmuma darbības uzlabošanā.

Direktora p.i. Daiga Falkmane