SIA BSM Konsultanti darbinieki 2001.gada aprīļa un maija mēnešos SIA “Lattelekom” Tīklu ekspluatācijas daļā veica Kvalitātes vadības sistēmas (KVS) saskaņošanu atbilstoši ISO 9001:2000 standarta prasībām.

Projekta laikā pārliecinājāmies par SIA BSM Konsultanti darbinieku kompetenci KVS jomā, kā arī savu enerģisko un radošo pieeju. Projekta rezultāti pārliecināja par paveiktā nozīmīgumu Tīklu ekspluatācijas daļas tālākā attīstībā.

Tālis Galdiņš SIA Lattelekom Tīklu ekspluatācijas daļas direktors