Izsakām pateicību SIA BSM Konsultanti un jo īpaši Jānim Boles kungam par veiksmīgo sadarbību, kopīgi veicot PVAS Latvenergo personāla apmācību un realizējot biznesa stratēģijas un kvalitātes vadības projektus.

Irēna Upzare PVAS Latvenergo filiāles Tehniskais Centrs ražošanas direktore