SIA „BSM konsultanti” Valsts zemes dienestā veica pakalpojumu procesu identifikāciju, procesu un cilvēkresursu izvērtējumu, kā arī izstrādāja priekšlikumus pakalpojumu sniegšanas procesu uzlabošanai un izstrādāja pakalpojumu sniegšanas procesu aprakstus.

SIA „BSM konsultanti” ekspertiem ir augsts profesionalitātes līmenis.
SIA „BSM konsultanti” ekspertu veikums tiek augstu vērtēts, jo saņemam kompetentas atbildes un padomus VZD darbības uzlabošanā.

Ģenerāldirektora vietniece Olga Geitus-Eitvina