SIA „BSM konsultanti” veica VAS „Valsts nekustamie īpašumi” kvalitātes vadības sistēmas izstrādi atbilstoši standartam LVS ES ISO 9001:2000 un kvalitātes vadības sistēmas iekšējo auditu.

SIA „BSM konsultanti” ekspertu darbs bija profesionāls un tika ievēroti visi līguma nosacījumi.

Varam ieteikt SIA „BSM konsultanti” kā profesionālu sadarbības partneri, kas izprot klientu vēlmes un sniedz atbilstošus risinājumus visdažādākajos problēmu jautājumos.

Valdes priekšsēdētājs Māris Kaijaks