Ja Jūs vēlaties izmantot kādu no mūsu piedāvātajiem pakalpojumiem, mēs labprāt sagatavotu Jums detalizētu piedāvājumu pēc tam, kad būsim saņēmuši no Jums aizpildītu SIA BSM konsultanti pieteikuma anketu:

 Pieteikums apmācībām 
 Pieteikums konsultācijām
 Pieteikums kvalitātes sistēmas ieviešanai
  Pieteikums konsultācijām ES struktūrfondu līdzekļu piesaistei

Iesniegtā informācija tiks izmantota tikai konsultāciju piedāvājuma sastādīšanai. Tā netiks sniegta trešajām personām vai izmantota citam mērķim!