Šī OHSAS specifikācija ir piemērojama jebkurā organizācijā, kura vēlas novērst vai samazināt risku darbiniekiem un citām ieinteresētajām pusēm, kuras var būt pakļautas profesionālās veselības un darba drošības riskiem saistībā ar to aktivitātēm.