Daudzās valstīs vides jautājumi ir prioritāte, tādēļ Eiropas uzņēmumi dod priekšroku sadarbības partneriem, kuri aizsargā, nevis posta dabu. Ieviešot šo vides pārvaldības sistēmu, Jūs ieviesīsiet alternatīvus, “tīrākus” ražošanas procesus un tehnoloģijas, samazināsiet izejvielu un enerģijas patēriņu, kā arī samazināsiet atkritumu un notekūdeņu apjomus. Jūs izvairīsieties no neparedzētiem izdevumiem - soda naudām un sankcijām, ar kurām Jums varētu iznākt saskarties, ja uzņēmums nebūs ievērojis attiecīgo likumdošanu. Jūsu ražošanas izdevumi samazināsies, pieaugs uzņēmuma prestižs, un Jūs iegūsiet būtiskas priekšrocības salīdzinājumā ar konkurentiem.