• Finansu un grāmatvedības konsultācijas
  • Zvērinātu revidentu pakalpojumi
  • Palīdzība:
    1. nepieciešamo finanšu resursu iegūšanā
    2. citu uzņēmumu pirkšanā un pārdošanā
    3. izmaksu samazināšanas, kontroles un vadības jautājumos