Ražošanas uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšana ieviešot LEAN un SIX SIGMA

Tēmas:

1. Latvijas ražojošo uzņēmumu konkurētspējas rādītāji
2. Kā būt konkurētspējīgam
3. SIX Sigma

3.1. Orientācija uz klientu
3.2. Uz datiem un faktiem balstīta vadība
3.3. Uz procesiem balstīta vadība un uzlabojumi
3.4. Proaktīva vadība
3.5. Sadarbība
3.6. Virzoties uz pilnību, tolerē kļūdas

4. LEAN

4.1. LEAN elementi
4.2. LEAN ražošanas plūsma
4.3. LEAN procesu plūsma
4.4. LEAN loģistika
4.5. LEAN principu izmantošana ražošanas organizēšanā

5. LEAN SIX SIGMA

5.1. Ražošanas pilnveidošanas darbību ķēde

6. Kopsavilkums