Ražošanas vadība. Ražošanas procesu optimizācija, ieviešot un pielietojot risku pārvaldības metodes.
Apmācību 3.modulis - Risku analīze un risku ietekmes mazināšanas stratēģiju izstrāde

Tēmas:  

1. Risku novērtējums

1.1. Skaitliskais risku novērtējums
1.2. Kvalitatīvais risku novērtējums

2. Risku analīzes metodes

2.1. Analīzes kritēriju izstrāde
2.2. Ietekmes kritēriji
2.3. Iespējamības kritēriji
2.4. Ievainojamības kritēriji
2.5. Riska ātruma kritēriji

3. Risku analīze (teorija un praktiskie darbi)

3.1. Risku analīzes veikšana atbilstoši izstrādātajiem novērtējuma kritērijiem
3.2. Raksturīgā un atlikušā riska analīze
3.3. Scenāriju izstrāde
3.4. Risku prioritizēšana
3.5. Praktiskais darbs

4. Risku ietekmes mazināšanas stratēģijas izstrāde (teorija un praktiskie darbi)

4.1. Mazināšanas stratēģija
4.2. Izvairīšanās stratēģija
4.3. Nodošanas stratēģija
4.4. Pieņemšanas stratēģija
4.5. Praktiskais darbs