Ražošanas vadība. Ražošanas procesu optimizācija, ieviešot un pielietojot risku pārvaldības metodes.
Apmācību 1.modulis – Ievads Risku vadībā

Tēmas:

1. Ražošanas procesu analīzes un optimizācijas metodes

1.1. Iekšējie un ārējie mērījumi
1.2. Procesu uzraudzība un kontrole
1.3. Procesu neatbilstību vadība
1.4. Risku vadība

2. Ražošanas procesu optimizācija ieviešot un pielietojot risku pārvaldības metodes

2.1. Procesu optimizācijas vispārējs pārskats
2.2. Risku pārvaldības standarti
2.3. Riska definīcija
2.4. Risku grupēšana
2.5. Risku pārvaldības metodes
2.6. Riska cēlonis
2.7. Risku pārvaldības metodes un funkcijas

3. Risku pārvaldības sistēmas izstrāde un ieviešana

3.1. Ievads risku vadībā
3.2. Risku vadības process
3.3. Risku vadības procesa etapu pārskats
3.4. Kopsavilkums