Šis kurss paredzēts uzņēmumu augstākās vadības pārstāvjiem, kuri savā uzņēmumā vēlas novērst vai samazināt risku darbiniekiem un citām ieinteresētajām pusēm, kuras var būt pakļautas profesionālās veselības un darba drošības riskiem saistībā ar to aktivitātēm.