Veiksmīga šī 40 stundu kursa apguve palīdzēs Jums uzzināt, kā izveidot, uzturēt un uzlabot HACCP sistēmu Jūsu uzņēmumā, un kā izstrādāt visus attiecīgos dokumentus.