Šis 150 stundu kurss palīdzēs Jums apgūt praktiskus ISO 14001 standartiem atbilstošas vides pārvaldības sistēmas ieviešanas paņēmienus. Šī kursa programma apskata arī specifiskas vides auditoram nepieciešamās iemaņas un vides auditora darbam piemērojamās prasības.