lv  ru  en

PAR MUMS    FILOZOFIJA    METODES    KOMANDA    APMĀCĪBAS    KONSULTĀCIJAS    ANKETAS    

ATSAUKSMES    IZCENOJUMI    KLIENTI    PARTNERI    DARBS    KONTAKTI    SIA BSM Konsultanti veica situācijas novērtējumu, apmācības un sniedza konsultācijas Patērētāju tiesību aizsardzības centra darbiniekiem kvalitātes vadības sistēmas izveidei atbilstoši standarta ISO 9001:2000 prasībām. Ar izveidoto kvalitātes vadības sistēmu tika aizsākts nozīmīgs darbs pie centra iekšējo procesu sakārtošanas.

Kvalitātes vadības sistēmas izveidošanas procesā SIA BSM Konsultanti veica augstākās un vidējās vadības apmācību, ar savām zināšanām un atsaucību nodrošinot augstu profesionālu līmeni.

Uzskatām, ka līdzšinējā sadarbība ar SIA BSM Konsultanti speciālistiem ir bijusi ļoti veiksmīga un izstrādātā kvalitātes vadības sistēma dos lielu ieguldījumu Patērētāju tiesību aizsardzības centra darbības uzlabošanā.

Baiba Vītoliņa Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktore