lv  ru  en

PAR MUMS    FILOZOFIJA    METODES    KOMANDA    APMĀCĪBAS    KONSULTĀCIJAS    ANKETAS    

ATSAUKSMES    IZCENOJUMI    KLIENTI    PARTNERI    DARBS    KONTAKTI    
SIA „BSM konsultanti” eksperti Latvijas Republikas Satiksmes ministrijā veica funkcionālo auditu, balstoties uz iestādes funkcionālā audita rezultātiem sagatavoja apmācību materiālus veica darbinieku apmācību par standarta LVS ES ISO 9001:2000 prasībām, kā arī par funkcionālā audita rezultātiem un veicamajiem pasākumiem neatbilstību novēršanai un iestādes darbības uzlabošanai.

SIA „BSM konsultanti” eksperti savus pienākumus veica saskaņā ar līgumā noteiktajiem darba uzdevumiem un Latvijas Republikas likumdošanu.

Sadarbojoties ar SIA „BSM konsultanti” ekspertiem pārliecinājāmies par viņu spēju ātri iedziļināties un izprast iestādes darbības specifiku, identificēt iespējamās uzlabojumu jomas un piedāvāt problēmu novēršanas risinājumus.

Valsts sekretārs Jānis Maršāns