lv  ru  en

PAR MUMS    FILOZOFIJA    METODES    KOMANDA    APMĀCĪBAS    KONSULTĀCIJAS    ANKETAS    

ATSAUKSMES    IZCENOJUMI    KLIENTI    PARTNERI    DARBS    KONTAKTI    
Rīgas Ostas pārvaldei laika posmā no 1999. gada jūnija līdz 2000. gada martam bija veiksmīga sadarbība ar firmu BSM Konsultanti kvalitātes vadības sistēmas ieviešanā un personāla apmācībā atbilstoši ISO 9002 sērijas standartam. Darba procesā Ostas pārvalde pārliecinājās par konsultantu augsto profesionalitāti, mērķtiecību un prasmi sadarboties. Viņiem ir raksturīga precizitāte darbā, novitāte dažādu problēmu risināšanā un liela atbildības sajūta par savu solījumu izpildi.

Nepieciešamības gadījumā Rīgas Ostas pārvalde arī turpmāk vēlētos sadarboties ar SIA BSM Konsultanti un iesaka izvēlēties šo firmu potenciālajiem sadarbības partneriem.

Leonīds Loginovs Rīgas Brīvostas pārvaldnieks