lv  ru  en

PAR MUMS    FILOZOFIJA    METODES    KOMANDA    APMĀCĪBAS    KONSULTĀCIJAS    ANKETAS    

ATSAUKSMES    IZCENOJUMI    KLIENTI    PARTNERI    DARBS    KONTAKTI    
SIA „BSM konsultanti” veica Aģentūras darbības un esošo procesu izvērtējumu atbilstoši standarta LVS ES ISO 9001:2000 prasībām, izstrādāja un integrēja procesu aprakstošo dokumentāciju, veica vairāk kā 1500 Aģentūras darbinieku apmācību par dažādiem kvalitātes vadības sistēmas elementiem, metodēm, veica iekšējo auditu, izstrādāja elektronisku Aģentūras sniegto pakalpojumu pašizmaksas aprēķina modeli, sniedza juridiskās konsultācijas.

Sadarbības laikā SIA „BSM konsultanti” ir apliecinājuši, ka ir uzticami un profesionāli partneri. konsultanti spēja ātri iedziļināties un izprast Aģentūras darbības specifiku, identificēja iespējamās uzlabojamās jomas, piedāvāja vērtīgus un izmantojamus risinājumus.

V/a „Nodarbinātības valsts aģentūra” augstu vērtē SIA „BSM konsultanti” veikumu un darba pamatīgumu, kas ir devis labus rezultātus un pārliecinājis par paveiktā nozīmīgumu Aģentūras turpmākā attīstībā.

Direktora vietniece Iveta Ļublina