lv  ru  en

PAR MUMS    FILOZOFIJA    METODES    KOMANDA    APMĀCĪBAS    KONSULTĀCIJAS    ANKETAS    

ATSAUKSMES    IZCENOJUMI    KLIENTI    PARTNERI    DARBS    KONTAKTI    

Šī OHSAS specifikācija ir piemērojama jebkurā organizācijā, kura vēlas novērst vai samazināt risku darbiniekiem un citām ieinteresētajām pusēm, kuras var būt pakļautas profesionālās veselības un darba drošības riskiem saistībā ar to aktivitātēm.