lv  ru  en

PAR MUMS    FILOZOFIJA    METODES    KOMANDA    APMĀCĪBAS    KONSULTĀCIJAS    ANKETAS    

ATSAUKSMES    IZCENOJUMI    KLIENTI    PARTNERI    DARBS    KONTAKTI    Uzņēmuma ražošanas vadība atbilstoši COSO ERM (uzņēmumu risku vadības standarts)

Tēmas:

1. Risku vadības standartu prasības
2. Uzņēmuma konteksts

2.1. Risku vadības principi
2.2. Risku vadības struktūra

3. Risku identificēšana

3.1. Risku identificēšanas metodes
3.2. Risku dokumentēšana

4. Risku analīze un novērtēšana

4.1. Analīzes kritēriju izstrāde
4.2. Ietekmes kritēriji
4.3. Iespējamības kritēriji
4.4. Ievainojamības kritēriji
4.5. Riska ātruma kritēriji
4.6. Risku analīze un novērtēšana

5. Risku vadības stratēģija

5.1. Mazināšanas stratēģija
5.2. Izvairīšanās stratēģija
5.3. Nodošanas stratēģija
5.4. Pieņemšanas stratēģija

6. Risku ietekmes mazināšanas pasākumu noteikšana un sistēmas ieviešana

6.1. Riska mazināšanas pasākumu noteikšana un dokumentēšana
6.2. Atbildīgo noteikšana
6.3. Sistēmas ieviešana

7. Risku uzraudzība