lv  ru  en

PAR MUMS    FILOZOFIJA    METODES    KOMANDA    APMĀCĪBAS    KONSULTĀCIJAS    ANKETAS    

ATSAUKSMES    IZCENOJUMI    KLIENTI    PARTNERI    DARBS    KONTAKTI    Vides pārvalde. Vides ietekmes novērtējums un vides pārvaldības sistēma.

Tēmas:

1. Ievads vides pārvaldībā

1.1. Vides ietekmes novērtējums (VIN)
1.2. VIN metodoloģija

2. Vides pārvaldības sistēma un ISO 14000

2.1. Vides pārvaldības standarti
2.2. ISO 14000 prasības vides pārvaldības sistēmai

3. Vides aspekti

3.1. ISO 14000 prasības vides aspektiem
3.2. Vides aspektu izpratnes nozīme
3.3. Vides aspekti
3.4. Vides aspektu noteikšana

4. Darbības, produkcijas un pakalpojuma aspektu identificēšana
5. Aspektu un ietekmju saistība ar darbībām, produkciju un pakalpojumiem
6. Kritēriju izveidošana aspektu izvērtēšanai
7. Nepārtraukta uzlabošana
8. Rīcība ārkārtējos gadījumos