lv  ru  en

PAR MUMS    FILOZOFIJA    METODES    KOMANDA    APMĀCĪBAS    KONSULTĀCIJAS    ANKETAS    

ATSAUKSMES    IZCENOJUMI    KLIENTI    PARTNERI    DARBS    KONTAKTI    Ražošanas vadība. Ražošanas procesu optimizācija, ieviešot un pielietojot risku pārvaldības metodes.
Apmācību 4.modulis - Risku ietekmes mazināšanas pasākumu izstrāde, ieviešana un uzraudzība

Tēmas:

1. Risku ietekmes mazināšanas pasākumu noteikšana  (teorija un praktiskie darbi)

1.1. Procesu analīze
1.2. Risku piesaiste attiecīgajiem procesiem
1.3. Attiecīgā riska mazināšanas pasākumu noteikšana un dokumentēšana
1.4. Praktiskais darbs

2. Risku ietekmes mazināšanas pasākumu ieviešana

2.1. Atbildīgo noteikšana
2.2. Pasākumu ieviešana

3. Risku ietekmes mazināšanas pasākumu uzturēšana (teorija un praktiskie darbi)

3.1. Risku mazināšanas pasākumu efektivitāti raksturojošie rādītāji
3.2. Risku mazināšanas pasākumu pārskats un izmaiņu ieviešana
3.3. Praktiskais darbs

4. Risku uzraudzība