lv  ru  en

PAR MUMS    FILOZOFIJA    METODES    KOMANDA    APMĀCĪBAS    KONSULTĀCIJAS    ANKETAS    

ATSAUKSMES    IZCENOJUMI    KLIENTI    PARTNERI    DARBS    KONTAKTI     
Apmācību kursa nosaukums 

Kursa ilgums
(stundas)

   Cena bez PVN
(EUR)

Ražošanas vadība. Ražošanas procesu optimizācija, ieviešot un pielietojot risku pārvaldības metodes. Apmācību 1.modulis - Ievads Risku vadībā 16 700,00
Ražošanas vadība. Ražošanas procesu optimizācija, ieviešot un pielietojot risku pārvaldības metodes. Apmācību 2.modulis - Risku identificēšana un formulēšana 16
700,00
Ražošanas vadība. Ražošanas procesu optimizācija, ieviešot un pielietojot risku pārvaldības metodes. Apmācību 3.modulis - Risku analīze un risku ietekmes mazināšanas stratēģiju izstrāde 16 700,00
Ražošanas vadība. Ražošanas procesu optimizācija, ieviešot un pielietojot risku pārvaldības metodes. Apmācību 4.modulis - Risku ietekmes mazināšanas pasākumu izstrāde, ieviešana un uzraudzība 16 700,00
Ražošanas uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšana ieviešot LEAN un SIX SIGMA 16 850,00
Vides pārvalde. Vides ietekmes novērtējums un vides pārvaldības sistēma. 16 430,00
Uzņēmuma ražošanas vadība atbilstoši COSO ERM (uzņēmumu risku vadības standarts)

 16

 850,00