lv  ru  en

PAR MUMS    FILOZOFIJA    METODES    KOMANDA    APMĀCĪBAS    KONSULTĀCIJAS    ANKETAS    

ATSAUKSMES    IZCENOJUMI    KLIENTI    PARTNERI    DARBS    KONTAKTI    
Šajā kursā gūtās zināšanas palīdzēs Jums veikt profesionālu uzņēmumu kvalitātes vadības sistēmu iekšējo auditu. Šis 40 stundu kurss paredzēts kvalitātes vadītājiem un kvalitātes profesionāļiem ar atbilstošu izglītību un pietiekamu pieredzi attiecīgajā ražošanas vai pakalpojumu sfērā. Tas iepazīstinās Jūs ar visiem ar kvalitāti saistītajiem normatīvajiem dokumentiem (ISO 10011, EN 45001, ISO 9001, u.c.), auditora pienākumiem un atbildību, audita veidiem, kvalitātes audita plānošanas un veikšanas principiem.