lv  ru  en

О НАС    ФИЛОСОФИЯ    МЕТОДЫ    КОМАНДА    ОБУЧЕНИЕ    КОНСУЛЬТАЦИИ    АНКЕТЫ    

ОТЗЫВЫ    РАСЦЕНКИ    КЛИЕНТЫ    ПАРТНЁРЫ    РАБОТА    КОНТАКТЫ         
  Pieteikums konsultācijām ES struktūrfondu līdzekļu piesaistei  
 

Uzņēmuma nosaukums:

Darbības veids:

Adrese:

Kontaktpersona: (vārds, uzvārds, ieņemamais amats)

Tālrunis:                                Fakss:
                

E-pasts:

Web:

Kādas konsultācijas Jūs interesē?
  Atbalsts paraugu un pilotmodeļu izstrādāšanai
  Atbalsts konsultantu pakalpojumu izmantošanai
  Atbalsts līdzdalībai starptautiskos gadatirgos un
         misijās
  Atbalsts ražošanas procesu un produkcijas
         modernizēšanai
  Atbalsts sabiedriskās lietošanas tīklu pieejamības
         nodrošināšanai
  Atbalsts investīcijām koplietošanas iekārtās
  Citas 

Vai Jūsu uzņēmumam ir filiāles? Cik?
  Ir      (skaits)         Nav

Kopējais darbinieku skaits uzņēmumā:            

Uzņēmuma administrācijā strādājošo skaits:  

Papildus informācija: