lv  ru  en

PAR MUMS    FILOZOFIJA    METODES    KOMANDA    APMĀCĪBAS    KONSULTĀCIJAS    ANKETAS    

ATSAUKSMES    IZCENOJUMI    KLIENTI    PARTNERI    DARBS    KONTAKTI    
Projekta izmaksas tiek aprēķinātas atkarībā no uzņēmuma lieluma, uzņēmējdarbības veida, ražotņu / objektu skaita, kā arī apmācāmo zināšanu un prasmju līmeņa.

Detalizēts piedāvājums tiek sagatavots pēc tam, kad esam saņēmuši no Jums aizpildītu SIA BSM konsultanti anketu.

Reizēm, ja uzņēmuma darbības veids ir ļoti specifisks vai specializēts, piedāvājuma sagatavošanai nepieciešama papildus informācija. Tādā gadījumā mūsu konsultanti vienosies ar Jums par apmeklējuma laiku.                     

 


Uzņēmumiem, kuri atbilst noteiktiem kritērijiem, ir iespēja pieteikties uz ES struktūrfondu līdzekļiem konsultāciju pakalpojumu izmantošanai. Pieļaujamā atbalsta intensitāte, kas saistīta ar konsultāciju pakalpojmu izmantošanu ir līdz pat 50% no visām konsultāciju izmaksām.