lv  ru  en

PAR MUMS    FILOZOFIJA    METODES    KOMANDA    APMĀCĪBAS    KONSULTĀCIJAS    ANKETAS    

ATSAUKSMES    IZCENOJUMI    KLIENTI    PARTNERI    DARBS    KONTAKTI         
  Pieteikums kvalitātes sistēmas ieviešanai  
 

Uzņēmuma nosaukums:

Darbības veids:

Adrese:

Kontaktpersona: (vārds, uzvārds, ieņemamais amats)

Tālrunis:                                Fakss:
                

E-pasts:

Web:

Kādu standartu vēlaties ieviest?
  ISO 9001:2000
  ISO 14001
  EN 45012
  HACCP
  OHSAS 18001
  Citu 

Kādiem produktiem un pakalpojumiem Jūs vēlaties ieviest kvalitātes sistēmu?

Vai Jūsu uzņēmums ir daļa no grupas?
  Jā      Nē

Vai kāds no saistītajiem uzņēmumiem ir jau sertificēts atbilstoši Jūsu izvēlētajam standartam?
  Jā      Nē

Vai Jūsu uzņēmumam ir filiāles? Cik?
  Jā     (skaits)         Nē

Kopējais darbinieku skaits uzņēmumā:  

Vai Jūsu uzņēmumā darbs organizēts maiņās?
  Jā      Nē

Strādājošo skaits,
kas veic vienādas darba operācijas:       

Jūsu uzņēmumā:
       ir kvalitātes vadītājs
       ir kvalitātes rokasgrāmata
       darbības ir dokumentētas

Kā Jūs vērtējat savas firmas atbilstību iecerētajam standartam? Tā atbilst:
  pilnībā      daļēji      minimāli

Vai, Jūsuprāt, Jūsu darbiniekiem ir nepieciešama apmācība?
       kvalitātes nodrošināšanas pamatos
       kvalitātes vadībā
       kvalitātes auditēšanā

Papildus informācija: