lv  ru  en

PAR MUMS    FILOZOFIJA    METODES    KOMANDA    APMĀCĪBAS    KONSULTĀCIJAS    ANKETAS    

ATSAUKSMES    IZCENOJUMI    KLIENTI    PARTNERI    DARBS    KONTAKTI         
  Pieteikums apmācībām  
 

Uzņēmuma nosaukums:

Darbības veids:

Adrese:

Kontaktpersona: (vārds, uzvārds, ieņemamais amats)

Tālrunis:                                Fakss:
                

E-pasts:

Web:

Kādas konsultācijas Jūs interesē?
  Uzņēmuma vispārējā vadība
  Stratēģijas izstrāde
  Finansu konsultācijas
  Tirgus pētījumi
  Organizatoriskās struktūras sakārtojums
  Citas 

Vai Jūsu uzņēmumam ir filiāles? Cik?
  Ir      (skaits)         Nav

Kopējais darbinieku skaits uzņēmumā:         

Uzņēmuma administrācijā strādājošo skaits:  

Papildus informācija: